Velkommen

Velkommen til Orupvand.dk – find alle oplysninger omkring dit lokale vandværk.

Referat af generalforsamling 2022

Generalforsamling 2022 – Referat

Bilag A – Formandsberetning GF 2022

Bilag B – Årsrapport 2021

Bilag C – Hvad er overdækning og underdækning

Bilag D – Budget 2022

Takstblad 2022

Generalforsamling 2022

Orup Vandværk afholder Generalforsamling tirsdag den 29. marts 2022 kl. 19.00 på adressen Leestrupvej 3, 4640 Faxe.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab for 2020 og 2021 forelægges til godkendelse
4. Budget for 2022 forelægges til godkendelse
5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
6. Valg af revisorer
7. Behandling af indkomne forslag
8. Eventuelt

Bestyrelsen

Fjernaflæsning af vandmålerne

Til brug for årsopgørelserne og afregning af spildevandsafgift aflæser vandværket alle vandmålernes målerstand ved årsskiftet i starten af januar måned ved fjernaflæsning.

Er du tilmeldt vandværkets orientering pr. email, får du besked om målerstanden, når aflæsningen er genenmført.

Vandingsforbud 18/6 2021

Med virkning fra 18/6 2021 indfører Orup Vandværk forbud mod al havevanding.

Nærmere besked på hjemmesiden, når vandingsforbuddet ændres eller ophæves.

Generalforsamling 2021

På grund af corona-situationen er den årlige generalforsamling udskudt, indtil den kan afholdes med fysisk fremmøde.

Generalforsamling 2020

skulle være afholdt tirsdag 31/3 kl. 19.00 på Leestrupvej 3, men blev udskudt pga. corona-nedlukningen.

Generalforsamlingen blev istedet afholdt 15/7 2020 kl. 19.00 på Leestrupvej 3.

John Nielsen, Poul Thøgersen og Peter Drumm blev genvalgt til bestyrelsen
I stedet for Preben Kristiansen blev Michael Olsen valgt til bestyrelsen for 1 år.

Aflysning af generalforsamlingen 31/3

På grund af Corona-virus-epidemien er generalforsamlingen 31/3 aflyst og udskudt indtil videre.

Generalforsamling 2019

Blev holdt 26/3 2019

På generalforsamlingen var der genvalg til bestyrelsesmedlemmerne på valg.

Årsrapporten for 2018 blev godkendt.

Budgettet for 2019 blev godkendt.

Indkaldelse til generalforsamling 2019

Afholdes tirsdag 26. marts kl. 19.00 på Leestrupvej 3.

Alle andelshavere er velkomne til generalforsamlingen, men af praktiske grunde må du gerne sende en mail til formand@orupvand.dk, hvis du vil deltage.

Opmåling af ledningsnettet

Den 21. og 22. januar 2019 vil Orup Vandværk opmåle sine målerbrønde, stophaner og ledningsnet. Opmålingen skal bruges til et digitalt ledningskort i forhold til LER (ledningsejerregisteret).

Der skal være mulighed for adgang til målerbrønde og stophaner.

2 mand iført gule veste udfører opmålingen med GPS.

Spørgsmål kan rettes til vandværkets formand på telefon 56725721.